page_banner

ทัวร์โรงงาน

โรงงานของเราตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเคมี Wuqiu เมือง Zongshizhuang เมือง Jinzhou เหอเป่ย ประเทศจีนใกล้กับท่าเรือปักกิ่งและเทียนจิน Xingang ประมาณ 300 กิโลเมตร และ 600 กิโลเมตรไปยังท่าเรือชิงเต่า และ 1,100 กิโลเมตรไปยังท่าเรือเซี่ยงไฮ้ จากนั้นเราสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างอิสระตามความต้องการของลูกค้านอกจากนี้เรายังสามารถจัดการขนส่งทางเรือ ทางบก และทางอากาศได้สะดวก

ห้องปฏิบัติการ (1)

ห้องปฏิบัติการ (2)

โรงงาน (1)

โรงงาน (2)

โรงงาน (3)